बिहिवार भगवान विष्णुको पवित्र मंत्रलाई यस बिधिले जाप गरौ

धर्म दर्शन फोटो फिचर

श्री विष्‍णुको प्रमुख मंत्र

भगवान विष्णुलाई समर्प्रित मुख्य मंत्र यस प्रकार छन।यि सबै मंत्र भगवान विष्णुको महानताका परिचायक हुन यसको मनले जाप गर्नु पर्दछ।

ऊं नमोः नारायणाय। ऊं नमोः भगवते वासुदेवाय।

विष्णु गायत्री महामंत्र-

ऊं नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।

विष्णु कृष्ण अवतार मंत्र- श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

विष्णु रूपं पूजन मंत्र-

शांता कारम भुजङ्ग शयनम पद्म नाभं सुरेशम। विश्वाधारं गगनसद्र्श्यं

मेघवर्णम शुभांगम। लक्ष्मी कान्तं कमल नयनम योगिभिर्ध्यान नग्म्य्म।

मंत्र जाप बिधि

स्नान पश्चात घरको देवालयमा पहेलो या केसरि वस्त्र धारण गरेर श्रीहरि विष्णुको प्रतिमालाई गंगाजलले स्नान गरे पछी केसर चंदन, सुगंधित फूल, तुलसीको माला, पीताम्बरी वस्त्र कलेवा, फल चढाएर पूजा गरौ।

भगवान विष्णुलाई केसरिया भात, खीर या दूध बाट बनेको पकवानको भोग लगाउ। धूप व दीप जलाएर पहेलो आसनमा बसेर तुलसीको माला लिएर विष्णु गायत्री मंत्र लाई श्रद्धाको अनुसार १, ३, ५, ११ मालाको फेरा गरौ। यसको साथै नै शेष मंत्रको पनि जाप गरौ। यसओ गर्दा यश, प्रतिष्ठा व उन्नतिको प्राप्‍ति हुन्छ।